• Длабочина на скенирање: 0-220 mm,
  • Ширина на скенирање: до 172 mm
  • Извор на светлина: 650nm laser diode class 2
  • Начин на скенирање: 2D,
  • Агол на секнирање: до 50 степени
  • Тежина: 320 gr.

ПОГЛЕДНИ КАТАЛОГ