– Овозможува безбедно чување на парите.
– Погодна при работа со повеќе посебни оддели за банкноти и метални пари.
– Можност за поврзување со фискална каса и принтер
– Димензии 41 x 41.5 x 11 цм
– 8 прегради за монети и 5 за банкноти