– Овозможува безбедно чување на парите.
– Погодна при работа со повеќе посебни оддели за банкноти и метални пари.
– Можност за поврзување со фискална каса и принтер
– Димензии 32,5 x 25,4 x 10 цм
– 8 прегради за монети и 4 за банкноти