– Овозможува безбедно чување на парите.
– Погодна при работа со повеќе посебни оддели за банкноти и метални пари.
– Можност за поврзување со фискална каса и принтер
– Димензии 40,5 x 33 x 10 цм
– 5 прегради за монети и 4 за банкноти