Изработен е на македонски јазик и е многу лесен за употреба. Доколку сакаме  програмот да го користиме на друг јазик ( албански, англиски) toa можеме тоа да го направиме со едноставен клик на опцијата за избирање јазик.

Главна придобивка од програмот се деталните извештаи кои ги дава:

 1. Детален извештај за точното време кога доаѓа и си оди вашиот вработен
 2. Дефинирање на работни времиња
 3. Флексибилност во прилагодување на работното време
 4. Доколку дефинираме работни времиња добиваме извештај:
 • Порано Доаѓање
 • Порано Заминување
 • Покасно Доаѓање
 • Покасно Заминување
 1. Добиваме точен извештај за:
 • Вкупно одработени работни часови во текот на еден месец, или за определен временски период кој самиот работодавател си го определува.
 • Прекувремени часови
 • Искористена Пауза
 • Повеќе пауза

 1. Доколку има грешки направени од вработените во смисла при доаѓање на работа да не се регистрирал или обратно при заминување од работа да не се регистрира има опција за рачно корегирање во програмот
 2. При рачна корекција оригиналното време се префрла во друга табела.
 3. Дефинирање на фиксна пауза
 4. Дефинирање на разни типови на отсуства
 5. Дефинирање на празници
 6. Дефинирање на ноќни часови
 7. Извештај за ноќни часови
 8. Извештај за работа во недела
 9. Извештај за работа на празник
 10. Можност за експорт во Excel со едноставен клик
 11. Можност за дефинирање на повеќе контролери од Soyal
 12. Можност за групирање на вработените по деловни единици, сектори..
 13. Извештај за вработени по деловна единица, сектор,..
 14. Извештај за присуство на вработени
 15. Можност за пристап на контролерите преку Internet
 16. Можност за пристап на базата преку Network, Internet
 17. Можност за заштита(backup) и враќање(restore) на базата
 18. Активност на контролерите ( комуникација има/нема)
 19. Подршка за DDNS
 20. Можност за инсталација на 32 и 64 битни оперативни системи. На windows XP не работи.
 21. Во моментов поддржани контролери се: AR727H v3, AR727H v5, AR837E, AR837EF