• Длабочина на скенирање: 25-600 mm,
  • Начин на скенирање: LED 610 650nm,
  • Агол на читање: 45 степени
  • Брзина на скенирање: 400 scans per second,
  • Заштита: IP42
  • Withstand 1.5 m drop,
  • Тежина: 119 gr.

Видео демонстрација: