Inkanto Armor riboni mk
Термо трансфер и директ термо рибони од брендот Inkanto. WAX, WAX/RESIN, RESIN, TX

 

AWXFH се користи најчесто во логистика за печатење на обложени хартиени етикети, на кутии и пакети на производи. Добрата отпорност на гребење на AWX®FH е сигурност дека производот стигнува до својата дестинација со јасно читливи етикети, што помага во идентификација и следливост.

 

 

 

inkanto Thermal Transfer лента APR®6, нуди високо ниво на робусност на материјалот, добар квалитет на печатење и економично решение во однос на потрошен материјал и одржување.

*Способност за печатење со голема брзина;
*Усогласеност со регулативата за контакт со храна 1935/2004/EC;
*Компатибилност со различни материјали за етикети.

 

AXR®7+ е стандардна лента од смола во палетата на Inkanto. Неговата висока разновидност (печати и на обложена хартија), неговите перформанси (острина, брзина на печатење) и неговата способност да ги прошири вообичаените полиња за примена на смолести ленти резултираа со тоа што AXR®7+ стана светска референца во оваа група на производи.